Sąd Okręgowy w Płocku ustalił nieważność umowy d. PTF Banku S.A. i zasądził zwrot na rzecz kredytobiorcy zwrot nadpłaty ponad udzielony kapitał kredytu.

6.10.2023

Sąd Okręgowy w Płocku w sprawie z powództwa konsumenta przeciwko Santander Consumer Bank S.A. jako następcy prawnemu PTF Banku S.A. wyrokiem z dnia 5 października 2023 r. w sprawie I C 1002/23 ustalił, iż zawarta przez strony umowa jest nieważna od samego początku.

W konsekwencji Sąd zasądził na rzecz klienta kancelarii Włodarczyk Ziomek & Wojciechowski s.c. zwrot nienależnego bankowi świadczenia w kwocie 271.452,73 PLN wraz z odsetkami za opóźnienie oraz kosztami procesu.

Od złożenia pozwu do wydania tego wyroku upłynęło jedynie 5 i pół miesiąca. Wyrok ten nie jest prawomocny.