O kancelarii

Kancelarię tworzy dwóch wspólników, prywatnie także dobrych przyjaciół. Bycie adwokatem oznacza dla nas o wiele więcej niż tylko wykonywany zawód. Szacunek i zrozumienie są dla nas równie ważne jak znajomość przepisów.

Adwokat
Marcin Włodarczyk

Adwokat Marcin Włodarczyk ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ekspert w dziedzinie prawa gospodarczego i cywilnego. W dziedzinie prawa spółek doradza wielu przedsiębiorcom krajowym i zagranicznym w ramach stałej, kompleksowej obsługi korporacyjnej. Jest pełnomocnikiem procesowym w sprawach cywilnych i gospodarczych. Reprezentuje klientów WW&W w postępowaniach arbitrażowych. Zajmuje się także sprawami procesowymi z zakresu prawa karnego gospodarczego tzw. white collar crimes.

Adwokat
Filip Wojciechowski

Adwokat Filip Wojciechowski ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Specjalizuje się w zakresie działalności spółek. Doradza Klientom kancelarii w ramach stałej obsługi jak i w transakcjach indywidualnych. W ramach bieżącej działalności do jego obowiązków należy także zapewnienie zgodności działań przedsiębiorców z prawem i innymi dobrowolnie przyjętymi normami postępowania, w celu zapobiegania stratom finansowym lub utracie reputacji klientów (compliance). Doradza również w sprawach z zakresu prawa pracy – przy zatrudnianiu, restrukturyzacji lub redukcji pracowników, prowadzi negocjacje oraz reprezentuje pracodawców w sporach przed sądami wszystkich instancji.