Klient indywidualny

Każdy klient może liczyć na rzetelną pomoc naszej kancelarii w ramach wynagrodzenia dostosowanego do rodzaju i stopnia skomplikowania sprawy. Potrzebujesz pomocy lub porady doświadczonego prawnika, zapraszamy do kontaktu z nami.

Żądania zapłaty, odszkodowania, naruszenie dóbr osobistych, podział majątku, rozwód, zachowek – wszystkie te kwestie stanowią istotną część praktyki kancelarii WW&W.

Reprezentujemy klientów w sporach z bankami, analizujemy przesłane dokumenty i pomagamy podjąć właściwą decyzję. Od 2017 r. doradzamy w sprawach kredytów frankowych. Badamy możliwości zwrotu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, likwidacji polisolokat i reprezentujemy klientów w tym zakresie przed sądami.

Jeśli potrzebujesz pomocy lub porady przy zakupie lub sprzedaży mieszkania, działki, domu – skontaktuj się z nami. Ocenimy stan prawny Twojej nieruchomości, pomożemy w negocjacjach przy jej zakupie lub sprzedaży, przygotujemy niezbędne dokumenty albo tylko je zaopiniujemy.

Umowy o pracę, kontrakty menadżerskie, umowy o zakazie konkurencji czy zwolnienia stanowią przedmiot codziennej działalności kancelarii. Naszym klientom pomagamy w rozmowach z pracodawcą lub w postępowaniu sądowym.

Udzielamy kompleksowej pomocy prawnej dla osób fizycznych w sprawach z zakresu prawa i postępowania karnego, w tym również prawa karnego skarbowego. Podstawowym zadaniem naszej kancelarii jest zagwarantowanie klientom prawa do rzetelnej obrony

Doskonale wiemy, że kontakt z organami administracji państwowej lub samorządowej bywa uciążliwy. Służymy pomocą w tym zakresie, pomożemy w skompletowaniu dokumentów i reprezentacji. Reprezentujemy naszych Klientów także w postępowaniach przed WSA i NSA.

Od 2014 r. przepisy ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze w zakresie postępowania upadłościowego osób nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłości konsumenckiej) podlegają coraz dalszej liberalizacji. Zmiany te ułatwiają możliwość składania wniosków o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, a także ich ogłaszania. Wprowadzono także możliwość zawarcia przez niewypłacalnych konsumentów układu ze swoimi wierzycielami. Przygotowujemy wnioski do sądu i reprezentujemy naszych klientów w postępowaniu upadłościowym