Klient biznesowy

Polskie przepisy, z racji skomplikowania i niestabilności, pełne są pułapek stwarzających realne zagrożenie dla przedsiębiorców, w tym kadry zarządzającej.

Pomagamy je ominąć

W sferze obsługi klienta biznesowego, podstawowym profilem działalności kancelarii jest stała lub doraźna obsługa podmiotów gospodarczych. W kancelarii WW&W nie ograniczamy się wyłącznie do nadzoru nad aktami wewnętrznymi takimi jak protokoły i uchwały – jeśli klient sobie życzy, osobiście angażujemy się w działania, podejmując funkcje w organach osób prawnych – radach nadzorczych, zarządach, bądź uczestnicząc jako pełnomocnicy w zgromadzeniach wspólników lub akcjonariuszy.

Pomagamy w negocjacjach, ocenie transakcji, sporządzaniu dokumentów transakcyjnych i nadzorowaniu ich wykonania a także opracowujemy ocenę kondycji prawnej kontrahenta.

Sprawnie poruszamy się zarówno w kwestiach codziennej działalności związanej z produkcją rolną, jak i relacjach z nadzorującymi tę produkcję organami administracji publicznej. Dla kancelarii WW&W niecodzienne dla większości kancelarii kwestie hodowli zwierząt, nabywania produktów rolnych czy rolnych nieruchomości nie stanowią żadnego problemu.

Poza bieżącym doradztwem w codziennych sprawach biznesu, wspomagamy też przy kwestiach wymagających restrukturyzacji zatrudnienia, procesach z zakresu prawa pracy czy negocjacjach z organizacjami związkowymi.

Zapewniamy obsługę prawną rynku nieruchomości, która obejmuje: transakcje kupna i sprzedaży nieruchomości, badanie ich stanu prawnego, najmu nieruchomości komercyjnych, negocjowania i realizacji kontraktów budowlanych, reprezentację w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych dotyczących inwestycji oraz reprezentację w sporach sądowych dotyczących nieruchomości i kontraktów budowlanych.

Reprezentujemy klientów w sprawach dotyczących konkurencji, w tym konkurencji nieuczciwej – na etapie negocjacji, przedsądowym i sądowym, w tym przed Sądem Najwyższym. Nasze doświadczenie dotyczy m.in. problematyki związanej z działalnością sieci handlowych.

Obsługujemy przedsiębiorców sektora farmaceutycznego w zakresie ich codziennej działalności oraz pomagamy w rozwiązywaniu spraw problematycznych. Oferujemy także reprezentacją, na przykład: przed organami administracji.

Prowadzenie działalności gospodarczej czy zarządzanie przedsiębiorstwem oznacza nie tylko ryzyko wynikające z nietrafionych decyzji biznesowych lub z sytuacji rynkowej, ale również zagrożenia karne. Reprezentujemy naszych klientów i w tym zakresie.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w dochodzeniu zapłaty wierzytelności dla naszych Klientów. W swoich działaniach uwzględniamy koszty Klienta i rekomendujemy zawsze tylko rozwiązania realnie uwzględniające prawdopodobieństwo odzyskania należności.

Reprezentujemy zarówno wierzycieli jak i dłużników w postępowaniach upadłościowych. Działamy w celu realnego wykonania układu lub też najbardziej efektywnego przeprowadzenia procesu upadłości. Zajmujemy się zabezpieczaniem interesów wierzycieli jak i dbaniem o bezpieczeństwo prawne upadłego. Badamy stronę gospodarczą sytuacji i bierzemy udział w zgromadzeniach oraz radach wierzycieli.