Sąd Okręgowy w Warszawie ustalił nieważność umowy Getin Noble Bank-u i zasądził zwrot na rzecz kredytobiorców wszystkiego co wpłacili do banku.

1.09.2021

Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie z powództwa osób fizycznych przeciwko Getin Noble Bank S.A. wyrokiem z 17 sierpnia 2021 r. w sprawie XXVIII C 2636/21, ustalił, iż zawarta przez strony umowa jest nieważna od samego początku.

W konsekwencji Sąd zasądził na rzecz klientów kancelarii Włodarczyk Ziomek & Wojciechowski s.c. zwrot nienależnego bankowi świadczenia w kwocie 116.364 zł i 45.351,29 Euro wraz z odsetkami za opóźnienie za jednoczesnym zaoferowaniem bankowi zwrotu czystego kapitału kredytu w kwocie 456.209,36 zł.

Od złożenia pozwu do wydania tego wyroku upłynęło mniej niż 6 miesięcy. Wyrok ten nie jest prawomocny.