Sąd Najwyższy po raz kolejny przełożył termin rozpoznania wniosku Pierwszej Prezes o rozstrzygnięcie zagadnień prawnych dotyczących kredytów denominowanych i indeksowanych

12.04.2021

Zgodnie z opublikowanym w dniu 9 kwietnia br. na stronie Sądu Najwyższego komunikatem, przełożone z dnia 25 marca br. na dzień 13 kwietnia br. posiedzenie, na którym pełny skład Izby Cywilnej SN miałby rozpoznać wniosek Pierwszej Prezes o rozstrzygnięcie zagadnień prawnych dotyczących tematyki kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych (sprawa III CZP 11/21), zostało po raz kolejny przełożone, tym razem na dzień 11 maja br.

Decyzja ta została uzasadniona obawą o życie oraz zdrowie pracowników i sędziów Sądu Najwyższego z uwagi na utrzymującą się wysoką liczbę zakażeń wirusem SARS-CoV2 ale również oczekiwaniem na, mające zapaść w dniu 29 kwietnia br., orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE (C-19/20) w sprawie pytań prejudycjalnych Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Jak wskazano w komunikacie SN, zagadnienia prawne przedstawione przez Pierwszą Prezes Sądu Najwyższego do rozstrzygnięcia składowi całej Izby Cywilnej dotyczą wprawdzie interpretacji prawa krajowego, do dokonywania której wyłącznie uprawnione są sądy krajowe, to jednak wyrok TSUE może tworzyć istotny kontekst interpretacyjny dla odpowiedzi na niektóre spośród pytań zawartych we wniosku Pierwszej Prezes. Z tych względów, uzasadnione jest przesunięcie terminu rozpatrzenia wniosku Pierwszej Prezes SN tak, aby przy podejmowaniu decyzji w zakresie interpretacji prawa krajowego uwzględnić można było również interpretację unormowań europejskich, której ma dokonać TSUE.

Więcej na temat komunikatu SN – https://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/Wydarzenia.aspx?ItemSID=746-0dc69815-3ade-42fa-bbb8-549c3c6969c5&ListName=Wydarzenia

Więcej na temat sprawy przed TSUE dotyczącej pytań prejudycjalnych Sądu Okręgowego w Gdańsku – https://www.parkiet.com/Banki/303259915-Wazny-frankowy-wyrok-pod-koniec-kwietnia.html

Więcej na temat pytań prawnych Pierwszej Prezes SN –http://www.sn.pl/sprawy/SitePages/Zagadnienia_prawne_SN.aspx?ItemSID=1349-301f4741-66aa-4980-b9fa-873e90506a11&ListName=Zagadnienia_prawne&Rok=2020