Wyrok przeciwko PKO BP S.A.

2.01.2024

Sąd Okręgowy w Warszawie ustalił nieważność umowy PKO BP S.A. i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot wszystkiego co wpłacili do banku.

Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie z powództwa konsumentów przeciwko PKO BP S.A. wyrokiem z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie XXVIII C 15619/22 ustalił, iż zawarta przez strony umowa jest nieważna od samego początku.

W konsekwencji Sąd zasądził na rzecz klientów kancelarii Włodarczyk Ziomek & Wojciechowski s.c. zwrot nienależnego bankowi świadczenia w kwocie 222.355,21 zł wraz z odsetkami za opóźnienie oraz kosztami procesu.

Od złożenia pozwu do wydania tego wyroku upłynęło 17 miesięcy. Wyrok ten nie jest prawomocny.