Sąd Okręgowy w Warszawie ustalił nieważność umowy Banku Millennium S.A. i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot wszystkiego co wpłacili do banku.

6.12.2023

Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie z powództwa konsumentów przeciwko Bankowi Millennium S.A. wyrokiem z dnia 5 grudnia 2023 r. w sprawie XXVIII C 902/22 ustalił, iż zawarta przez strony umowa jest nieważna od samego początku.

W konsekwencji Sąd zasądził na rzecz klientów kancelarii Włodarczyk Ziomek & Wojciechowski s.c. zwrot nienależnego bankowi świadczenia w kwocie 397.998,77 PLN wraz z odsetkami za opóźnienie od dnia 22 listopada 2023 r. oraz kosztami procesu.

Od złożenia pozwu do wydania tego wyroku upłynęły 23 miesiące. Wyrok ten nie jest prawomocny.