Sąd Okręgowy w Łodzi ustalił nieważność umowy Banku Millennium S.A. i zasądził zwrot na rzecz kredytobiorców wszystkiego co wpłacili do banku.

21.07.2023

Sąd Okręgowy w Łodzi w sprawie z powództwa konsumentów przeciwko Bankowi Millennium S.A. wyrokiem z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie I C 697/22 ustalił, iż zawarta przez strony umowa jest nieważna od samego początku.

W konsekwencji Sąd zasądził na rzecz klientów kancelarii Włodarczyk Ziomek & Wojciechowski s.c. zwrot nienależnego bankowi świadczenia w kwocie 391.169,21 zł i 15.216,36 CHF wraz z odsetkami za opóźnienie oraz kosztami procesu.

Od złożenia pozwu do wydania tego wyroku upłynęło 15 miesięcy. Wyrok ten nie jest prawomocny.