Sąd Okręgowy w Warszawie w kolejnej sprawie ustalił nieważność umowy mBanku S.A. i zasądził zwrot na rzecz kredytobiorców wszystkiego co wpłacili do banku.

24.06.2023

Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie z powództwa konsumentów przeciwko mBankowi S.A. wyrokiem z dnia 23 czerwca 2023 r. w sprawie XXVIII C 9254/22 ustalił, iż zawarta przez strony umowa jest nieważna z uwagi na brak możliwości jej dalszego wykonywania.

W konsekwencji Sąd zasądził na rzecz klientów kancelarii Włodarczyk Ziomek & Wojciechowski s.c. zwrot nienależnego bankowi świadczenia w kwocie 112.802,26 zł i 50.607,97 CHF wraz z odsetkami za opóźnienie oraz kosztami procesu.

Od złożenia pozwu do wydania tego wyroku upłynęło 13 miesięcy. Wyrok ten nie jest prawomocny. Sukces tym bardziej cieszy, iż do naszego stanowiska przychylił się Pan Sędzia Henryk Walczewski.