Sąd Okręgowy w Warszawie ustalił nieważność umowy mBanku S.A. i zasądził zwrot na rzecz kredytobiorcy wszystkiego co wpłacił do banku.

19.06.2023

Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie z powództwa konsumenta przeciwko mBankowi S.A. wyrokiem z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie XXVIII C 5621/23 ustalił, iż zawarta przez strony umowa jest nieważna od samego początku.

W konsekwencji Sąd zasądził na rzecz klienta kancelarii Włodarczyk Ziomek & Wojciechowski s.c. zwrot nienależnego bankowi świadczenia w kwocie 83.008,44 zł i 38.822,38 CHF wraz z odsetkami za opóźnienie oraz kosztami procesu.

Od złożenia pozwu do wydania tego wyroku upłynęło 37 miesięcy. Wyrok ten nie jest prawomocny.