Sąd Okręgowy w Warszawie ustalił nieważność umowy mBanku S.A. i zasądził zwrot na rzecz kredytobiorców wszystkiego co wpłacili do banku.

8.06.2023

Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie z powództwa konsumentów przeciwko mBankowi S.A. wyrokiem z dnia 2 czerwca 2023 r. w sprawie II C 104/20 ustalił, iż zawarta przez strony umowa jest nieważna od samego początku.

W konsekwencji Sąd zasądził na rzecz klientów kancelarii Włodarczyk Ziomek & Wojciechowski s.c. zwrot nienależnego bankowi świadczenia w kwocie 72.728,40 zł i 20.153,20 CHF wraz z odsetkami za opóźnienie oraz kosztami procesu.

Od złożenia pozwu do wydania tego wyroku upłynęło 41 miesięcy. Wyrok ten nie jest prawomocny.