Sąd Apelacyjny w Warszawie prawomocnie ustalił nieważność umowy mBanku S.A. i zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot wszystkiego co wpłacili do banku.

27.02.2023

Sąd Apelacyjny w Warszawie w sprawie z powództwa konsumentów przeciwko mBankowi S.A. wyrokiem z dnia 24 lutego 2023 r. w sprawie V ACa 358/22 oddalił apelację banku i prawomocnie ustalił, iż zawarta przez strony umowa jest nieważna od samego początku.

W konsekwencji prawomocny stał się wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30 lipca 2021 r. zasądzający na rzecz klientów kancelarii Włodarczyk Ziomek & Wojciechowski s.c. zwrot nienależnego bankowi świadczenia w kwocie 242.819,12 zł wraz z odsetkami za opóźnienie oraz kosztami procesu.

Od złożenia pozwu do wydania tego wyroku upłynęły 36 miesiące. Wyrok ten jest prawomocny.

W jego skutek kredytobiorcy zostali uwolnieni od obowiązku dalszej spłaty na rzecz banku tytułem kapitału kwoty 58.552,08 CHF czyli wg aktualnego kursu NBP ok. 279.580,32 zł.