Sąd Okręgowy w Warszawie ustalił nieważność umowy Banku Millennium S.A. i zasądził zwrot na rzecz kredytobiorców wszystkiego co wpłacili do banku.

26.10.2022

Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie z powództwa konsumentów przeciwko Bankowi Millennium S.A. wyrokiem z dnia 26 października 2022 r. w sprawie XXIV C 2531/20 ustalił, iż zawarta przez strony umowa jest nieważna od samego początku.

W konsekwencji Sąd zasądził na rzecz klientów kancelarii Włodarczyk Ziomek & Wojciechowski s.c. zwrot nienależnego bankowi świadczenia w kwocie 306.809,60 zł wraz z odsetkami za opóźnienie oraz kosztami procesu.

Od złożenia pozwu do wydania tego wyroku upłynęło 37 miesięcy. Wyrok ten nie jest prawomocny.