Sąd Okręgowy w Warszawie ustalił nieważność umowy dawnego EFG Eurobank Ergasias S.A. (obecnie Raiffeisen Bank International AG) i zasądził zwrot na rzecz kredytobiorców wszystkiego co wpłacili do banku.

26.09.2022

Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie z powództwa konsumentów przeciwko Raiffeisen Bank International AG wyrokiem z dnia 26 września 2022 r. w sprawie XXVIII C 17933/21, ustalił, iż zawarta przez strony umowa jest nieważna od samego początku.

W konsekwencji Sąd zasądził na rzecz klientów kancelarii Włodarczyk Ziomek & Wojciechowski s.c. zwrot nienależnego bankowi świadczenia w kwocie 87.281,63 zł i 49.000,01 CHF wraz z odsetkami za opóźnienie oraz kosztami procesu.

Ciekawostką w tej sprawie jest to, że została przez Sąd (pod przewodnictwem sędziego Piotra Bednarczyka) połączona do wspólnego rozpoznania z 4 sprawami innych kredytobiorców. Dzięki temu Sąd uniknął powielania tych samych czynności dowodowych co znacząco przyspieszyło czas oczekiwanie na wydanie wyroku.

Od złożenia pozwu do wydania tego wyroku upłynęło jedynie 9 i pół miesiąca. Wyrok ten nie jest prawomocny.