Sąd Okręgowy w Warszawie ustalił nieważność umowy dawnego GE Money Bank S.A. (obecnie Bank BPH S.A.) i zasądził zwrot na rzecz kredytobiorców wszystkiego co wpłacili do banku.

26.04.2022

Sąd Okręgowy w Warszawie w sprawie z powództwa konsumentów przeciwko Bankowi BPH S.A. wyrokiem z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie IV C 1610/19, ustalił, iż zawarta przez strony umowa jest nieważna od samego początku.

W konsekwencji Sąd zasądził na rzecz klientów kancelarii Włodarczyk Ziomek & Wojciechowski s.c. zwrot nienależnego bankowi świadczenia w kwocie 247.253,21 zł i 100.469,53 CHF wraz z odsetkami za opóźnienie oraz kosztami procesu.

Od złożenia pozwu do wydania tego wyroku upłynęło 28 miesięcy. Wyrok ten nie jest prawomocny.