Sąd Okręgowy w Kaliszu ustalił nieważność umowy dawnego GE Money Bank S.A. (obecnie Bank BPH S.A.) i zasądził zwrot na rzecz kredytobiorczyni wszystkiego co wpłaciła do banku.

24.02.2022

Sąd Okręgowy w Kaliszu w sprawie z powództwa konsumentki przeciwko Bankowi BPH S.A. wyrokiem z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie I C 222/21, ustalił, iż zawarta przez strony umowa jest nieważna od samego początku.

W konsekwencji Sąd zasądził na rzecz klientki kancelarii Włodarczyk Ziomek & Wojciechowski s.c. zwrot nienależnego bankowi świadczenia w kwocie 173.122,84 zł i 12.578,10 CHF wraz z odsetkami za opóźnienie oraz kosztami procesu.

Od złożenia pozwu do wydania tego wyroku upłynęło 12 miesięcy. Wyrok ten nie jest prawomocny.