Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej ustalił nieważność umowy dawnego EFG Eurobank Ergasias (obecnie Raiffeisen Bank International AG) i zasądził zwrot na rzecz kredytobiorców wszystkiego co wpłacili do banku.

9.12.2021

Sąd Okręgowy w Bielsku-Białej w sprawie z powództwa osób fizycznych przeciwko Raiffeisen Bank International AG wyrokiem z dnia 7 grudnia 2021 r. w sprawie I C 437/21, ustalił, iż zawarta przez strony umowa jest nieważna od samego początku.

W konsekwencji Sąd zasądził na rzecz klientów kancelarii Włodarczyk Ziomek & Wojciechowski s.c. zwrot nienależnego bankowi świadczenia w kwocie 285.447,02 zł wraz z odsetkami za opóźnienie.

Od złożenia pozwu do wydania tego wyroku upłynęło 9 miesięcy. Wyrok ten nie jest prawomocny.