Sąd Okręgowy w Białymstoku oddalił powództwo banku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału po ustaleniu nieważności umowy kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego

31.05.2021

Jak podała piątkowa (28 maja br.) Rzeczpospolita Sąd Okręgowy w Białymstoku wyrokiem z dni 19 maja br. w sprawie I C 609/20 oddalił powództwo ING Banku Śląskiego S.A. przeciwko kredytobiorcom o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z kapitału po stwierdzeniu nieważności umowy kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego.

W czerwcu 2018 r. Sąd Okręgowy w Katowicach stwierdził, że umowa jest nieważna w całości od dnia jej zawarcia. W odpowiedzi bank zażądał od klientów nie tylko kapitału (125 tys. zł), ale i 48 tys. zł jako opłaty za korzystanie z pożyczonych pieniędzy. Sprawa trafiła do Sądu Okręgowego w Białymstoku, który w czerwcu 2019 r. oddalił roszczenie banku. Bank zaskarżył ten wyrok i sprawa trafiła do Sądu Apelacyjnego w Białymstoku. Ten zdecydował w lutym 2020 r. o uchyleniu wyroku i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Teraz Sąd Okręgowy w Białymstoku również oddalił roszczenie banku o opłatę za korzystanie z kapitału po unieważnieniu umowy. W ustnym uzasadnieniu wyroku Sąd argumentował, że tego typu roszczenia nie istnieją na gruncie polskiego prawa materialnego, a gdyby nawet istniały, byłyby sprzeczne z unijną dyrektywą 93/13 dotyczącą ochrony konsumentów.

Kwestii tej dotyczy pytanie nr 6, zadane przez Pierwszą Prezes Całej Izbie Cywilnej o treści Czy, jeżeli w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytowej którejkolwiek ze stron przysługuje roszczenie o zwrot świadczenia spełnionego w wykonaniu takiej umowy, strona ta może również żądać wynagrodzenia z tytułu korzystania z jej środków pieniężnych przez drugą stronę?

Więcej na ten temat – https://www.rp.pl/Banki/305279908-Sad-oddalil-roszczenia-banku-zadajacego-oplaty-za-korzystanie-z-kapitalu.html  

Więcej na temat wniosku Pierwszej Prezes SN – http://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/Wydarzenia.aspx?ItemSID=725-0dc69815-3ade-42fa-bbb8-549c3c6969c5&ListName=Wydarzenia