Sąd Najwyższy przełożył termin rozpoznania wniosku Pierwszej Prezes o rozstrzygnięcie zagadnień prawnych dotyczących kredytów denominowanych i indeksowanych

24.03.2021

Zgodnie z opublikowanym w dniu 17 marca br., na stronie Sądu Najwyższego komunikatem, wyznaczony na dzień 25 marca br. termin rozpoznania wniosku Pierwszej Prezes o rozstrzygnięcie zagadnień prawnych dotyczących tematyki kredytów denominowanych i indeksowanych w walutach obcych (sprawa III CZP 11/21) został przełożony na dzień 13 kwietnia br. Powodem tej decyzji miałaby być hospitalizacja Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego.

Jak doniósł Dziennik Gazeta Prawna w artykule z dnia 17 marca br. rzeczywistym powodem przesunięcia rozpoznania tej sprawy przez Sąd Najwyższy może być konflikt pomiędzy tzw. starymi i nowymi sędziami. Ci pierwsi mają mieć opory przed wspólnym orzekaniem z tymi drugimi, gdyż status osób powołanych do SN na zasadach wprowadzonych przez PiS nadal budzi poważne wątpliwości a w ostatnim czasie, w związku z wydawanymi przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzeczeniami, wątpliwości te tylko się pogłębiają.

Więcej na temat komunikatu SN – https://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/Wydarzenia.aspx?ItemSID=739-0dc69815-3ade-42fa-bbb8-549c3c6969c5&ListName=Wydarzenia

Więcej na temat artykułu Dziennika Gazety Prawnej – https://serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia/artykuly/8122430,uchwaly-w-sprawie-frankowiczow-w-marcu-nie-bedzie-sn-wyznaczyl-nowy-termin.html  

Więcej na temat pytań prawnych Pierwszej Prezes SN –http://www.sn.pl/sprawy/SitePages/Zagadnienia_prawne_SN.aspx?ItemSID=1349-301f4741-66aa-4980-b9fa-873e90506a11&ListName=Zagadnienia_prawne&Rok=2020