To jest ostatnia szansa – szef KNF o kredytach frankowych i propozycji dla banków przed spodziewanymi uchwałami Sądu Najwyższego.

9.02.2021

Jak wskazał Jacek Jastrzębski, Prezes Komisji Nadzoru Finansowego, w wywiadzie dla Business Insider dotychczasowa, wieloletnia dyskusja na temat rozwiązania problemu kredytów mieszkaniowych we frankach szwajcarskich stała się bezproduktywna, a formuła przerzucania się argumentami i coraz dalej idącymi oczekiwaniami, w tym adresowanymi do strony publicznej ostatecznie się wyczerpała.

Prezes KNF zauważył również, że skala, w jakiej banki dotychczas formułowały wobec kredytobiorców propozycje ugodowe, jest dalece niewystarczająca wobec skali problemu frankowego.  Tymczasem, sprawa powinna być jednak postrzegana przez banki w kategoriach pragmatycznych, jakakolwiek propozycja ugodowa zaoferowana klientom musi oferować taki poziom korzyści, który uczyni tę ofertę realną alternatywą dla drogi sądowej.

Z uwagi na fakt, iż banki nie mogą wymusić na kredytobiorcach zrzeczenia się ewentualnych przyszłych roszczeń to jak poinformował Jacek Jastrzębski w ostatnich tygodniach toczyły się intensywne prace mające na celu wypracowanie projektu ugody. Kluczowe byłoby w tym wypadku by bank poinformował klienta o wszystkich korzyściach i ryzykach wiążących się z jej zawarciem tak by klient miał pełną świadomość zasad, na których pozbędzie się ryzyka walutowego i obniży sobie saldo kredytu, a z drugiej strony miał świadomość tego, że stopy procentowe w Polsce mogą wzrosnąć i że miesięczna rata jego kredytu może okazać się wyższa niż dotychczas.

Prezes KNF nie wskazał jednak czy banki chcą rozwiązać problem kredytów walutowych przed spodziewanymi uchwałami Sądu Najwyższego a także jak będą postępować w sytuacji gdy uchwały te będą korzystne dla kredytobiorców.

Tymczasem, na dzień 16 lutego 2021 r. zaplanowane jest posiedzenie Sądu Najwyższego w sprawie III CZP 11/20, w której miałoby zostać rozstrzygnięte czy w zakresie rozliczeń kredytobiorców z bankami należy stosować tzw. teorię dwóch kondykcji czy salda.

Natomiast na posiedzeniu w dniu 25 marca 2021 r. Sąd Najwyższy ma rozstrzygnąć pytania prawne przedstawione przez I Prezes a dotyczące możliwości uzupełniania luk w umowie kredytowej po nieważnych postanowieniach, możliwości wykonywania takiej umowy bez postanowień uznanych za nieważne, wynagrodzenia banku za korzystanie z wypłaconego kapitału.

Wywiad z Jackiem Jastrzębskim, Prezesem KNF – https://businessinsider.com.pl/finanse/makroekonomia/wywiad-z-szefem-knf-jackiem-jastrzebskim-o-kredytach-frankowych-mam-dosc-placzu/wqkhfdt

Więcej na temat pytań prawnych I Prezes – http://www.sn.pl/aktualnosci/SitePages/Wydarzenia.aspx?ItemSID=725-0dc69815-3ade-42fa-bbb8-549c3c6969c5&ListName=Wydarzenia