Przełomowy wyrok TSUE w sprawie ulgi na złe długi

6.11.2020

Po wyroku unijnego Trybunału Sprawiedliwości z 15 października 2020 r. polskim podatnikom będzie łatwiej skorzystać z ulgi na złe długi i odzyskać od fiskusa uiszczony podatek.

W sprawie C‑335/19 TSUE orzekł, że warunki korekty w polskich przepisach są zbyt surowe i niezgodne z prawem unijnym. Podkreślił m.in., że prawo do ulgi na tzw. złe długi nie powinno być uzależnione od tego, czy kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT ani czy jest nim wierzyciel. TSUE dopuścił także możliwość odzyskania VAT, gdy dłużnik jest w upadłości albo likwidacji.

W konsekwencji podatnicy mogą odzyskać od fiskusa uiszczony podatek zarówno od aktualnie wystawionych faktur niezapłaconych przez kontrahentów, jak i od tych wystawionych w latach wcześniejszych, nawet w grudniu czy ostatnim kwartale 2014 r.

Jeśli podatnik dostał negatywną decyzję fiskusa przed wydaniem wskazanego wyroku TSUE to powinien złożyć wniosek o wznowienie postępowania. Ma na to zgodnie z art. 241 § 2 pkt 2 ordynacji podatkowej miesiąc od publikacji sentencji wyroku TSUE w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

W wypadku gdy sprawa o zwrot podatku zakończyła się wyrokiem sądu administracyjnego to zgodnie z art. 277 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi wniosek o wznowienie postępowania należy złożyć w terminie trzech miesięcy od dnia, w którym strona dowiedziała się o podstawie wznowienia. Zgodnie z orzecznictwem termin biegnie od dnia publikacji orzeczenia TSUE w Dzienniku Urzędowym UE (np. II GSK 2031/13).

Natomiast gdy podatnik nie próbował wcześniej skorzystać z ulgi na złe długi, obawiając się, że nie spełnia zakwestionowanych przez Trybunał warunków to obecnie powinien złożyć korektę deklaracji wraz z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty z powołaniem się na wyrok TSUE.

Więcej na ten temat – https://next.gazeta.pl/next/7,151003,26455947,fiskus-bedzie-na-potege-oddawal-pieniadze-polskim-firmom-przelomowy.html#do_w=52&do_v=66&do_a=292&s=BoxBizImg

Treść wyroku – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:62019CJ0335&qid=1604678331054&from=PL