Decyzje prezesa UOKiK ws. kar dla BNP Paribas, Millennium i Santander Bank

16.10.2020

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał za niedozwolone postanowienia zawarte w aneksach do umów kredytowych BNP Paribas Banku Polska, Banku Millennium i Santander Bank Polska, które nieprecyzyjnie określały zasady ustalania kursów walut obcych, w oparciu o które banki przeliczają raty kredytów.

W konsekwencji organ nadzoru nałożył  na banki kary finansowe w wysokości: 26,6 mln zł dla BNP Paribas Banku Polska, 10,5 mln zł dla Millennium oraz 23,6 mln zł dla Santander Bank a ponadto zakazał stosowania zakwestionowanych klauzul.

– Stosowane przez banki kryteria dotyczące ustalania tzw. spreadu rażąco naruszają interesy konsumentów. Kredytobiorcy nie mają możliwości sprawdzenia, w jaki sposób banki wpływają na kursy walut publikowane w ich tabelach i w efekcie, czy nie naliczają im zbyt wysokich rat kredytu. Banki poprzez zapisy klauzul niedozwolonych zapewniły sobie możliwość subiektywnego ustalania wysokości kursów walutowych, w efekcie czego konsumenci mogli płacić zawyżone raty kredytów. Jest to sytuacja niedopuszczalna. Zasady ustalania zobowiązań finansowych muszą być uczciwe, przejrzyste i weryfikowalne przez konsumentów – mówi Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Aneksy te miały uzupełnić wcześniej zawarte umowy kredytów indeksowanych do walut obcych o szczegółowe zasady sposobów i terminów ustalania kursów wymiany walut, na podstawie których m.in. wyliczane są m.in. kwoty rat kapitałowo-odsetkowych.

Więcej na ten temat – https://finanse.uokik.gov.pl/chf/decyzje-prezesa-uokik-ws-kar-dla-bnp-paribas-millennium-i-santander-bank/